چترم باز باشه یا بسته فرقی نمیکنه، بی تو آسمون دلم همیشه ابریه...
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
زنده ام با نام تو ، پژمرده ام بی نام تو
حاضرم پر پر شوم در محضر دیدار تو ...
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی
اگه عروسک بودی قشنگترین بودی
ولی وقتی که دوست منی عزیزترینی
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
دیشب فرشته ای فرستادم تااز تو مواظبت کنداماوقتی رسید توخواب بودی زود برگشت وگفت هیچ فرشته ای نمی تواند مواظب فرشته ای دیگر باشد
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
خوشبخت ترین پسر کسی است که اولین عشق یه دختر باشه و خوش بخت ترین دختر کسی است که آخرین عشق یه پسر باشه
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
می نویسم (( د ی د ار )) تو اگر بی من و دلتنگ منی ... یک به یک فاصله ها را بردار
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
هیچگاه نگذار در کوهپایه های عشق کسی دستت را بگیرد که احساس میکنی در ارتفاعات آنرا رها خواهد کرد.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
اگه عشقم حقیره ! اگه جسمم کویره ! اگه همیشه تنهام ! اگه خالیه دستام ! برای تو عاشق ترین عاشق دنیام
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

همه واسه عشقشون گل میفرستن،من مونده ام که واسه گلم چى بفرستم

حالا من چی بفرستم

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

دوست داشتن دل میخواد نه دلیل !

از ته دل دوست دارم بدون دلیل

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم روز دیدار توست.

My best gong is your heart beats & my best day is the day of meeting.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

Love is just like paint, with this difference that you can clear the paint but not love.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
هر آتیشی که دیدی به یاد قلب منم باش آخه از دوریت بدجوری آتیش گرفته

............a$...............s$
............f$

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
............s$
............s$<-PostContent->sup3;´.......,..s$³
..........h$$³.......s
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
...$³
.........i$$$.......s<-PostContent->sup3;....³$
.....$...n$$$s.....s<-PostContent->sup3;.....³,
....s$...'³$$$@...$$
....$....³$$$4...³$s
...³$.....³$$$$u..s$$....s´
...`$.....³$$$$.$$...s³
....³$s....³$$$s$<-PostContent->sup3;..s
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

.....³$s....$$$s$$'..s$
..`s...$$...s$$$$³..s$³..s
...$.s$$..s$$$$$$$³..s$
.s$.s$$s$$$$$$$$.s$
..s$$$$$$$$$$$$$<-PostContent->sup3;
.s$$ssss$$$$$$$ssss$$<-PostContent->acute;
$s§§§§§§§§§s$$$s§§§§§§§§§s$,
³§§§§§§§§§§§§§§s$s§§§§§§§§§§§§§s
³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
..§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
..³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
...³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
.....³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
.......³§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§³
...........³§§§§§§§§§§§§§§§³
..............³§§§§§§§§§§§³
...................³§§§§§³
......................³§³

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
هر 3 ثانیه یکی تو دنیا میمیره بشمار1 2 3 همین الان یکی مرد یادت باشه یکی از این 3 ثانیه ها نوبت من و توه پس بیا قدر هم رو بدونیم
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X