بزرگی را گفتند زندگی چند بخش است؟
گفت:دو بخش.کودکی و پیری
گفتند پس جوانی را چه شد؟
گفت:با عشق ساخت.با بی وفایی سوخت. با جدایی مرد.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
همه دنیا یه جاده ست .
من و تو مسافراشیم.
قدر امروز رو بدونیم .
ممکنه فردا نباشیم.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
زندگی دفتری از خاطرهاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ،چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
طبیبان بر سر بالین من آهسته میگفتند که امشب تا سحر این عاشق دلخسته میمیرد ز هر جا بگذرد تابوت من غوغا بپا خیزد چه سنگین میرود این مرده از بس آرزو دارد
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
تو مپندار که از عشق تو دل برگیرم... ترک روی تو کنم دلبر دیگر گیرم... بعد صد سال اگر از سر قبرم گذری... من کفن پاره کنم عشق تو از سر گیرم...
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
آخر از عشق تو ساکن در کلیسا می شوم میکشم دست از مسلمانی مسیحا می شوم یا لباس عاشقی را از تنم بیرون کنید یا که من خاکستر کوی رفیقان می شوم
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
اشک ها ی دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست.
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
زندگی تفسیر سه کلمه است : خندیدن .... بخشیدن .... و فراموش کردن .... پس.... بخند .... ببخش .... و فراموش کن
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
اگر کسی تو را آنطور که می خواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد .
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387

زندگی آنقدر عجیب نیست که شما فکر میکنید زندگی آنقدر عجیب است که شما فکرش هم نمی توانید بکنید

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
بی وفایی تا به کی از پا فتادم نازنین

بر دلم از عشق تو داغی نهادم نازنین

من که هم چون کوه بودم در دیار عاشقان

برگ کاهم کردی دادی به بادم نازنین
دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
مى فروشم ساغرم باش

پادزهر و مرحمم باش

تک چراغ این دلم باش

ماهه شبهاى دلم باش


دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
شاد باش که از شادی تو دلشادم

تا تو شادی ز غم هر دو جهان آزادم

لذت زندگی من همه خرسندی توست

بی وفایم که وفایت برود از یادم


صحبت ما و تو همچون صحبت خار و گل است

بی تو ما را خوش نباشد


گر تو را بی ما خوش است
دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
عشق کلمه ایست که بار ها شنیده می شود ولی شناخته نمی شود.
عشق صداییست که هیچ گاه به گوش نمی رسد ولی گوش را کر می کند.
عشق نغمه ی بلبلیست که تا سحر می خواند ولی تمام نمی شود.
عشق رنگیست از هزاران رنگ اما بی رنگ است.
عشق نواییست پر شکوه اما جلالی ندارد.
عشق شروعیست از تمام پایان ها اما بی پایان است.
عشق نسیمیست از بهار اما خزان از آن می تراود.
عشق کوششیست از تمام وجود هستی اما بی نتیجه.
عشق کلمه ایست بی معنی ولی هزاران معنی دارد.
عشق.........
عشق 10 عنصر است اما عنصر آخر آن تمام معنی را می رساند ولی معنی آن گفتنی نیست.
دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
برای آنکه به طریق خود ایمان داشته باشیم ، لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست است . کسی که چنین می پندارد ، به گامهای خود نیز ایمان ندارد . (پائولو کوئلیو)

 

دسته ها : عاطفى
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X