برکت پروردگار مثل باران است

اگر می بینی خیس نمی شوی

جایت را عوض کن ...
دسته ها : مذهبی و حدیث
سه شنبه هفدهم 10 1387
شب های دراز بی عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گویند کریم است و گنه می بخشد

گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...
دسته ها : مذهبی و حدیث
سه شنبه هفدهم 10 1387

                   

 عید سعید قربان،برتمام مسلمین جهان مبارک باد.

دسته ها : مذهبی و حدیث
دوشنبه هجدهم 9 1387

شهادت امام محمد باقر(ع)؛ بر

عموم مسلمین جهان،تسلیت

باد

دسته ها : مذهبی و حدیث
شنبه شانزدهم 9 1387

هیچ نورى مانند نور یقین نیست.

امام محمد باقر(ع)

دسته ها : مذهبی و حدیث
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387

 تمام پلیدى ها در اتاقى قرار داده شده و کلید آن اتاق

دروغ است.امام حسن عسگرى(ع)

دسته ها : مذهبی و حدیث
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387

علل معصیت کردن 

انسان در دوره جوانى قدرت بر

هر کارى دارد و اگر تمرین کند به

مرور زمان انجام یا ترک کارى

براى او تبدیل به عادت میشود و

وقتى کارى عادت شود عمل یا

ترک عمل آسان است.از جمله

آفت هاى زندگى گناه است که

اگر در سن جوانى انسان بر گناه

نکردن غلبه کند بزرگترین توشه

زندگى را به همراه خواهد

داشت و خیر دنیا و آخرت نصیب

او میشود.

 

رسول گرامى(ص)مى فرمایند:

نخستین بار که معصیت خدا شد

مسبب اش 6 چیز بود:

1-محبت دنیا

2-حب ریاست

3-شکم پرستى

4-شهوت

5-میل زیاد به خواب

6-راحت طلبى

دسته ها : مذهبی و حدیث
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X