امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودیم.....

 

تو را برای وفای تو دوست می دارم
وگرنه دلبر پیمانه شکن فراوان است


اگر بوی گلی را دوست نداری شاخه هایش را نشکن

دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
خوشبین، کسی است که جدول را با خودنویس حل میکن
دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
برتراند راسل: ترس از عشق، ترس از زندگی است، آنان که از عشق می گریزند، مردگانی بیش نیستند.
دسته ها : مثل ها
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد."استاد محمد تقی جعفری"
دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن ها تعریف کردید، خجل شوند و اگر بد گفتید، سکوت کنند."جبران خلیل جبران"

دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387

تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم.((ژان پل سارتر))

دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387

توانگرى به هنر است نه به مال و بزرگى به عقل است نه به سال     سعدى  

امید،نصف خوشبختى است.   ضرب المثل ترکى 

یک دوست دروغین بدتر از یک دشمن خونى است.  مثل پرتغالى 

دسته ها : مثل ها
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X