(’_')0
0(’_')0
0(’_')0
0(’_')0
~(-_-)~
0(’_')0
0(’_')0
0(’_')0
.
.
.
اگه گفتی کدوم منم ، ‌اون طفلک چشم و گوش بسته !
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
هزار گل تقدیم به آینه شکسته ای که لبخند تو را هزار بار تکرار می کند.


دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
999
1000
5000
9999
10000
99999
100000
999999999
9999999999999999999999
تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا دوستت دارم!

دسته ها : طنز
جمعه بیستم 10 1387
من گدای دوره گردم... اومدم دورت بگردم.


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟¿؟؟؟؟؟؟
ایناهمه تو رو دوست دارن، اونی که غش کرده منم!
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
هر وقت تو زندگی رسیدی به جایی که یه در بزرگ با یه قفل گنده داره اصلا نترس!
چون اگه قرار بود باز نشه به جای در، دیوار می ذاشتن.

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
امروز بهترین ساعتم رو شکستم... چون لحظه های بی تو بودن را به رُخم می کشید.
من از ساعت متنفرم، که جای خالی تو را به رخ دلتنگی هایم می کشد!
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
درد را از هر طرف نوشتم درد بود...

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی
هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم
راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی
عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم

وفا رو از ماهی یاد بگیر
که وقتی از آب در میاد ؛ میمیره
نه از زنبور که وقتی از گلی خسته میشه ؛
میره سراغ یه گل دیگه...

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود

بعد مرگم تکه یخی روی سنگ قبرم بگذارید
تا با اولین طلوع خورشید آب گردد
و بجای یار برایم بگرید...

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
نون و پنیر و چایی ، قصه ی آشنایی ،
الهی یاد نگیری ، هرگز تو بی وفایی ،
روی گلهای نرگس ، با یه مداد قرمز ،
هزار دفعه نوشتم ؛ زندگی بی تو هرگز !
دسته ها :
جمعه بیستم 10 1387

گر چه ما را نکنی یاد ولی ما هستیم
دل به امید پیامی که ندادی بستیم

کاش به زمانی برگردم
که تنها غم زندگی ام
شکستن نوک مدادم بود...

عزیزتر از آنی که بگویم دوستت دارم ،
محبوب تر از آنی که بگویم می خواهمت ،
نمی گویم مال من باش!
فقط گاهی به یادم باش !

پیام آور

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
زندگی دو چهره بیشتر نداره یا به بازیت میگیره یا به بازیش میگیری انتخاب با توست
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند.

دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند
دسته ها : عاطفى
جمعه بیستم 10 1387
بخندیم ، امّا سرمایه خنده ما، گریه دیگران نباشد."استاد محمد تقی جعفری"
دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن ها تعریف کردید، خجل شوند و اگر بد گفتید، سکوت کنند."جبران خلیل جبران"

دسته ها : مثل ها
جمعه بیستم 10 1387
X