فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم

وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی

 وابسته نشو که سر انجام آن وابستگی دلتنگیست

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

مرگ از زندگی پرسید چرا من تلخم و تو شیرینی؟

زندگی در جواب گفت : چون من دروغم و تو حقیقت

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی اما

حال که به آن دعوت شده ای تا می توانی زیبا باش

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

همیشه غمگین ترین و رنجورترین

 لحظات انسان توسط کسی ساخته

می شود که شیرین ترین و شاد ترین

لحظات را برای او ساخته است

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

خداوندا! اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم،

هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل دارم یک

 جمله بیش نیست: دوستت دارم

 

دسته ها : مناجات
شنبه سیم 9 1387

عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی،

دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی،

غذا نیست که بهش ناخونک بزنی،

رفیق نیست که بهش کلک بزنیعشق مقدسه , باید جلوش زانو بزنی !!

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

هرچی هستی همون باش / هرچی نیستی نگو کاش

 

طرفدار پیام آور

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

نه شاعرم تا بتونم واسه نگاهت غزل بگم / نه قادرم

تا بتونم واسه چشات قصه بگم

فقط اینو خوب میدونم تا زند ه ام تا جون دارم دوست

 دارم . . .

 

دوستی هدیه ای یپیچده در روبان نیست که کسی روز تولد به کسی هدیه

کند .دوستی قلب من و این دل توست که در این راه بهم هدیه کنی

 

دگر حس شقایق را نداری ، هوای قلب عاشق را

نداری و از چشمان خونسرد تو پیداست

که دیگر حس سابق را نداری . . .

 

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387

لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به

خوشبختی برسیم غافل از اینکه خوشبختی در همان

 لحظاتی بود که سپری شد.

 

دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387
X