آجرهاى شیر خشکى

مقام هاى شهر گوانجو چین قصد دارند تا شیر خشک هاى مسموم پخش شده در سطح کشور را جمع آورى کنند و از آنها طى فرآیندى،آجر بسازند.آنها اعلام کرده اند که این آجرها هیچ گونه خطرى براى سلامت انسان نخواهد داشت.


دسته ها : اخبار
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X