امیدوارم امشب که می خوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی.ولی سعی کن بهش عادت نکنی.آخه من هر شب نمی تونم بیام تو خوابت

دسته ها : طنز
چهارشنبه یازدهم 10 1387
X