پاورچین

پاورچین

می آید و به عمق سنگرها

آیینه می اندازد ماه

فردا

بهشتی ها

گلچین می شوند ناگاه


دسته ها : ادبى
يکشنبه هشتم 10 1387
X