خداوندا! اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم،

هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل دارم یک

 جمله بیش نیست: دوستت دارم

 


دسته ها : مناجات
شنبه سیم 9 1387
X