عشق آلوچه نیست که بهش نمک بزنی،

دختر همسایه نیست که بهش چشمک بزنی،

غذا نیست که بهش ناخونک بزنی،

رفیق نیست که بهش کلک بزنیعشق مقدسه , باید جلوش زانو بزنی !!

 


دسته ها : عاطفى
شنبه سیم 9 1387
X