تمام پلیدى ها در اتاقى قرار داده شده و کلید آن اتاق

دروغ است.امام حسن عسگرى(ع)


دسته ها : مذهبی و حدیث
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387
X