یک نفر خودش را به موش مردگی می زند، گربه می خوردش.


دسته ها : طنز
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X