شخصی از ملانصرالدین پرسید: می دانی جنگ چگونه اتفاق می افتد؟ ملا بلافاصله کشیده ای محکم در گوش آن مرد می زند و می گوید: اینطوری!
دسته ها : طنز
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X