دکتر سعید صادقیان معاون پژوهشی مرکز قلب تهران با بیان این که سن بیماران قلبی عروقی ایرانی بسیار پایین‌تر از آمار جهانی است، گفت:‌ این رقم در زنان ایرانی 3 تا 4 برابر و در مردان ایرانی 5 تا 6 برابر پایین‌تر از آمار جهانی است.
معاون پژوهشی مرکز قلب تهران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به یکی از طرح‌های پژوهشی مرکز قلب تهران گفت: در این طرح 2‌مساله موثر در کاهش سن بیماران قلبی عروقی ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر صادقیان ادامه داد: در این مطالعه سندرم متابولیک در زنان و مصرف تریاک در مردان به عنوان علل اصلی کاهش سن ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بررسی این علل را به عنوان عوامل موثر تایید می‌کند.

وی با بیان این که بیش از 37 درصد مرگ و میرها در ایران ناشی از بیماری‌های قلبی  عروقی هستند، گفت: دیابت از دیگر مسائل مهم و شایع در ابتلا به بیماری‌های قلبی است که متاسفانه افراد جامعه به آن توجهی ندارند.

دکتر صادقیان با بیان این که هدف مرکز قلب، انجام پژوهش‌های کاربردی در راستای حل مشکلات موجود در زمینه بیماری‌های قلبی - عروقی است، گفت: راهکار پژوهشی مرکز بر  انجام پژوهش‌های کاربردی در جهت مشکلات موجود سیستم بهداشت و درمان کشور در زمینه بیماری‌های قلبی - عروقی متمرکز است.

وی افزود: در این جهت محققان مرکز قلب تهران امسال بیش از 36 مقاله کاربردی در زمینه علل زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی  عروقی، عوامل موثر در درمان و هزینه‌های درمانی ارائه کرده‌اند.


دسته ها : پزشکى سلامت
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X