پژوهش محققان نشان می دهد پادتنهای بدن از راه آرایش دادن دوباره ژنها راه مقابله با مهاجمان بیگانه را در پیش گرفته و به حفظ سلامتی انسان کمک می کنند.

به گزارش مهر، محققان دریافته اند پادتنهای بدن با جهش های تکاملی به بازآرایی ژن ها می پردازند تا سامانه ایمنی بدن را در برابرعوامل میکربی آماده کنند و از این راه به حفظ بقای انسان کمک کنند.

دانشمندان معتقدند بدن انسان به هنگام رویارویی با عامل مهاجم بیگانه نظیر ویروس یا باکتری، بلافاصله شروع به یافتن راهی برای خنثی کردن آن به وسیله بافت سلولی یا دفاع غیرمستقیم پادتن ها می کند. این در حالی است که بیماریهایی مثل زکام، سرماخوردگی و آنفلوآنزا به سرعت در حال جهش و تغییر هستند.

به اعتقاد محققان بخشی از این فرآیند دفاعی مستلزم آرایش دادن ژنهایی است که پادتنها را برای ویروسها یا باکتری های به خصوصی رمزگذاری می کنند و تاکنون مشخص شده که دو نوع دستکاری ژنتیکی در این فرآیند دخالت دارد.

پژوهش دانشمندان دانشگاه واین دیترویت نشان می دهد که چگونه ژنهای متعدد می توانند همزمان تغییر شکل پیدا کرده و خیز تکاملی لازم برای دفع کردن آلودگی را ایجاد کنند.

دانشمندان معتقدند همسو با روند گرم شدن سیاره زمین، بیماریهای مسری و عفونی می تواند به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات برای بقای انسان به حساب آیند.


دسته ها : پزشکى سلامت
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X