چترم باز باشه یا بسته فرقی نمیکنه، بی تو آسمون دلم همیشه ابریه...
دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X