زنده ام با نام تو ، پژمرده ام بی نام تو
حاضرم پر پر شوم در محضر دیدار تو ...

دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X