اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی
اگه عروسک بودی قشنگترین بودی
ولی وقتی که دوست منی عزیزترینی

دسته ها : عاطفى
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X