یک زوج آمریکایى در اوهایو پس از خریدارى خانه اى متوجه شدند که مبلغ 182 هزار دلار پول نقد در دیوار حمام این منزل جاسازى شده است.این زوج هنگامى که قصد تعمیر منزل را داشتند به این هدیه باد آورده دست یافتند.


دسته ها : اخبار
شنبه شانزدهم 9 1387
X