وای مارمولک من از مارمولک می ترسم می گویند مار مولک ها سمی هستند...!ولی در کشور ما بیشتر مار مولک ها سمی نیستند. اگر شبها مار مولک های کوچولو و بی صدا را دیدی سعی کن مزاحم آنها نشوی چون مارمولک ها هیچ خطری ندارندو کارشان شکار حشرات موذی است که تابستانها به خانه های ما حمله میکنند.مارمولک ها شبهای گرم از مخفیگاهشان بیرون می آیند و خودشان را برای شام آماده می کنند. آنها به جاهایی میروند که حشره بیشتری وجود دارد. آن وقت کمین میکنند و تا میتوانند حشره شکار می کنند و با این کار ما را از شر حشره و آلودگی راحت می کنند.این روزها مارمولک ها بیشتر حشره می خورند پس سعی کن کاری به کارشان نداشته باشی و خیالت راحت باشند.
دسته ها : علمی
پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X