بسیاری از والدین فکر می کنند که استامینوفن مسکن بی خطری است که می توان آن را برای تسکین درد کودکان به جای مسکن هایی مانند آسپرین به کار برد.آسپرین در کودکان و نوجوانان (افراد زیر 18سال) ممنوعیت مصرف دارد چرا که مصرف آسپرین در موارد نادری در کودکان و نوجوانان باعث عارضه نادر اما مرگباری به نام ((سندرم رای))می شود. استامینوفن به اشکال مختلف قرص شربت و قطره در بسیاری از دارو های مسکن و تب بر که با نام های مختلف فروخته می شوند و اغلب بدون نسخه پزشک قابل تهیه هستند وجود دارد.

 

اما استامینوفن آنقدرها هم که ما فکر می کنیم بی خطر نیست.استامینوفن با مصرف بیش از حد مجاز می تواند باعث آسیب به کبد شود و حتی به نارسایی آن بینجامد. بنابراین باید هنگام مصرف استامینوفن مقدار مجاز آن را دقیقا رعایت کرد و این امر بخصوص در مورد کودکان اهمیت بیشتری دارد چرا که آنها به اثرات وخیم استامینوفن حساسیت بیشتری دارند.

در مصرف استامینوفن این نکته ها را رعایت کنید:

·   هیچگاه دوز مصرفی را دو برابر نکنید.

    حواستان جمع باشد که سایر افرادی که مراقبت کودک را بر عهده دارند قبلا همین دارو را به او نداده باشند.

·    داروها را در زمانهای توصیه شده به کودک بدهید.

·    اگر یک وعده دارو را فراموش کردید وعده بعدی را دو برابر نکنید.

     همیشه همه داروها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.


دسته ها : پزشکى سلامت
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X