شاید خیلی ها آرزو دارند پیر نشوند خیلی ها آرزو دارند موقع پیری به بیماریهایی که باعث اذیت و مزاحمت برای دیگران می شود مبتلا نشوند. اما به قول معروف این شتری است که در خانه همه می خوابد. با این وجود محققان برای کشف روشهایی که بتواند مانع پیر شدن سلولها شود تلاش خستگی ناپذیری را آغاز کرده اند.

پژوهشگران ژاپنی وابسته به دانشگاه (توهوکو) موفق به کشف پروتیینی شده اند که می تواند نقش مفیدی در پیشگیری از پیر شدن سلولها داشته باشد.

روزنامه (ماینیچی) در این زمینه گزارش داد :آنها در آزمایش های خود به این دستاورد رسیده اند که اگر پروتیینی که از سوی ژن (p53) بازدارنده سرطان ساخته می شود با پروتیین دیگری به نام (bach1) ترکیب شود از پیر شدن سلول جلوگیری می شود. به گزارش ایرنا به نقل از ماینیچی پژوهشگران ژاپنی میگویند (هنوز تا رسیدن به استفاده عملی از این دستاورد زمان زیادی باقی است. اما این امیدواری وجود دارد که در آینده با بهره گیری از این دستاورد بتوان دارویی برای  پیشگیری از سرطان و پیری تولید کرد.) به گفته پژوهشگران (p53) دارای دو عملکرد است که یکی از آنها کمک به پیر کردن سلول و دیگری پیشگیری از رشد سلول سرطان است.


دسته ها : پزشکى سلامت
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X