اگه عشقم حقیره ! اگه جسمم کویره ! اگه همیشه تنهام ! اگه خالیه دستام ! برای تو عاشق ترین عاشق دنیام
دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X