میدونی معنی تک زنگ یعنی چی؟یعنی به یادتم اما حرفی برای زدن ندارم.
دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X