میدونی فرقه سوزن با فرقون چیه ؟
.
.

کور خوندی همیشه که این پایین جواب نیست!!!
یه بار هم خودت جوابو پیدا کن.....

دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X