همه دنیا یه جاده ست .
من و تو مسافراشیم.
قدر امروز رو بدونیم .
ممکنه فردا نباشیم.

دسته ها : عاطفى
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X