ای نگاهت رونق فردای من ، در تو معنا می شود دنیای من
ای کلامت بهترین اثبات عشق ،‌ با تو ماندن آرزوی رویای من

دسته ها : شعر
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X