گه بعد از 120 سال رفت یاون دنیا و خواستی از صراط رد شی و بهت گفتن یکی هست که حلالت نکرده بدون تون منم که به این بهونه میخوام یه بار دیگه ببینمت
دسته ها : پیامک
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X