نگاه منطقی یک فیلسوف ساده لوح به زندگی : تا حالا فکر کردی اگه توماس ادیسون نبود..مجبور بودیم تو تاریکی تلویزیون نگاه کنیم
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X