از یه نفرمی پرسن نظرت درباره بند گردنیه موبایل چیه ؟ میگه خیلی خوبه . فقط موقع شارژ چند ساعتی آدمو علاف میکن

دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X