بدون اسارت دوستت دارم، دوستت دارم را من دلاویز ترین شعر جهان یافته ام. این گل سرخ من است. امنى پر کن از این گل که دهى هدیه به خلق که فشانى بر دوست، راز خوشبختى هر کس به پراکندن اوست.لئو بوسکالیا
دسته ها : ادبى
شنبه دوم 9 1387
X