به عضنفر میگن از قفل فرمونت راضی هستی میگه آره فقط سر پیچ اذیت می کنه!
دسته ها : طنز
دوشنبه بیست و سوم 10 1387
X