در زندگی 2 نفر باش،برای خودت زندگی کن، برای دیگری زندگی باش!

  

همه دوست دارند به بهشت بروند،اما کسى دوست ندارد بمیرد.

  

من از طعم تصنیف در متن یک کوچه تنهاترم.

  

زندگی ارزش ندارد،اما هر چیز هم،ارزش زندگی را ندارد.

  

عطـــــــــر،صدای شکستن غنچه گل است.

 

 

  خدایا کمک کن اگر چیزی شکستم،دل نباشد.
دسته ها : ادبى
شنبه دوم 9 1387
X