کسی خبر نداره           شدی یه بی ستاره 

یه عمره که عشق من      سر به سرت میزاره

هر روز و شب همیشه    میشینی پشت شیشه

به فکر اینم چرا           دلت عاشق نمی شه


دسته ها : شعر
يکشنبه بیست و دوم 10 1387
X