نفوذ

راه نفوذ در دیگران دانستن آرزوهایشان است . دیل کارنگی

قال الصادق علیه السلام:

انما فرض الله الصیام لیستوى به الغنى و الفقیر.

امام صادق علیه السلام فرمود:

خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند.

آیا می دانستید

طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست؟!!

آیا میدانید

اگر ما در میان اعتقادات و باورهاى خویش جستجو کنیم، بى‌تردید دیوارهاى شیشه‌اى بلند و سختى را پیدا خواهیم کرد که نتیجه مشاهدات وتجربیات ماست و خیلى از آن‌ها وجود خارجى نداشته بلکه زائیده باور ما بوده و فقط در ذهن ما جاى دارند.

ظروف پلاستیکی

ظروف پلاستیکی تقریبا 50 هزار سال در برابر تجزیه مقاومند


آیا میدانید

شاخک پشه به قدری حساس است که میتواند دمایی به میزان 2هزارم درجه ی سانتیگراد را حس کند


دسته ها : اخبار
چهارشنبه هجدهم 10 1387
X