یه خره باحسرت به اسب نگاه می کنه، می گه اى کاش تحصیلاتم رو ادامه می دادم!

دسته ها : طنز
سه شنبه هفدهم 10 1387
X