هیچ نورى مانند نور یقین نیست.

امام محمد باقر(ع)


دسته ها : مذهبی و حدیث
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X