عشق با روح شقایق زیباست، عشق با حسرت عاشق زیباست، عشق با نبض دقایق زیباست، عشق در حسرت دیدار تو بودن زیباست.

دسته ها : عاطفى
سه شنبه هفدهم 10 1387
X