تعطیلات در ویترین              

ایسنا:یک خانواده انگلیسى همه را شگفت زده کردند،چرا که آن ها تعطیلات 5 روزه خود را د رویترین یک مغازه لباس فروشى گذراندند و قید سفر به مناطق خوش آب و هوا را زدند.

خانواده 4 نفره آقاى سلبى تصیم گرفتند این کار را براى جاودانه شدن انجام دهند و به همین خاطر به جاى آن در ویترین یک مغازه به عنوان مدل، تعطیلات را سپرى کردند.آن ها براى انجان این کار، به مغازه لباس فروشى که در کنار آپارتمان محل سکونتشان بود،رفتند و از مسوول مغازه خواستند تا به آنها اجازه دهد به عنوان مدل،5 روز در ویترین مغازه باشند.


دسته ها : اخبار
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
X